Free photos of Taxi

เคยเจอกันหรือไม่? ปัญหาสุดน่าเบื่อ เรียกรถแท็กซี่ทีไรโดนปฏิเสธตลอด มาพร้อมกับสารพัดข้ออ้าง ทั้งส่งรถ ทั้งเติมแก๊ส โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบยิ่งทำให้หงุดหงิดเข้าไปใหญ่ ใครที่เจอแท็กซี่ปฏิเสธบ่อยๆ วันนี้เรามีวิธีร้องเรียนมาฝาก แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ แล้วจะร้องเรียนได้อย่างไรบ้าง?

แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร มีความผิดหรือไม่?

ตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารถือมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่นอกจากกฎหมายเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสารแล้ว ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับรถแท็กซี่ข้ออื่นๆ ด้วย

กฎหมายที่เกี่ยวกับแท็กซี่ มีอะไรบ้าง?

ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

 1. ห้ามปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิด อันตรายแก่ตนหรือคนโดยสาร กรณีที่ประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้าง บรรทุกคนโดยสาร (มาตรา 93) กรณีฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 2. ห้ามรับบรรทุกคนโดยสารเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 94) กรณีฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 3. ห้ามเรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความรําคาญแก่คนโดยสารหรือผู้อื่น รวมทั้งห้ามต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของเพื่อให้ขึ้นรถแท็กซี่ (มาตรา 95) กรณีฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 4. ห้ามเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ (มาตรา 96) กรณีฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
 5. ในขณะขับรถ (มาตรา 99)
 • ห้ามสูบบุหรี่เปิดวิทยุหรือกระทำด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความรําคาญ ให้แก่คนโดยสาร
 • ห้ามยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่ เป็นการกระทำเพื่อให้สัญญาณ
 • ห้ามจับคันบังคับรถด้วยมือเพียงด้านเดียว เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
 • ห้ามใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทำงาน หรือ สถานศึกษา
 • ห้ามใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถคันอื่น หรือแซงหรือตัดหน้ารถอื่น ในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย
 • ห้ามรับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจ้าพนักงานจราจรได้กำหนดเครื่องหมาย จราจรห้ามรับคนโดยสาร และห้ามขับรถเข้าในบริเวณบ้านของผู้อื่น
 • ห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกริยาดังกล่าว ต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น กรณีฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

เจอแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร ร้องเรียนได้อย่างไร?

หากพบเจอปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนได้ง่ายๆ ตามช่องทางเหล่านี้

 • ส่งหนังสือร้องเรียน : ส่งมาที่ กรมขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ร้องเรียนด้วยตนเอง : ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
 • สายด่วน : โทร. 1584
 • เว็บไซต์ : dlt.go.th หรือ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/
 • Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
 • Line ID : 1584dlt
 • Application : Taxi OK หรือ DLT GPS
 • E-mail : [email protected]

สะดวกวิธีไหนก็สามารถเลือกร้องเรียนได้เลย โดยจะต้องจำข้อมูลเกี่ยวกับรถแท็กซี่ให้ได้ด้วย เช่น รุ่น สีรถยนต์ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ สถานที่และเวลาที่เรียกรถ หรือหากสามารถบันทึกภาพหรือวิดิโอเป็นหลักฐานด้วยก็จะดี แต่ทุกอย่างที่แจ้ง หรือร้องเรียนจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น ไม่อย่างนั้นผู้แจ้งจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ ต้องระวังเอาไว้ด้วย

ถึงแม้จะมีกฎหมายมาบังคับ แต่ก็ยังมีแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมให้เห็นอยู่บ่อยๆ อีกทั้งปัจจุบันยังมีความเสี่ยงในเรื่องโรคระบาด ถ้าเป็นไปได้การขับรถเองน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่เสี่ยงต่อเชื้อโรค และไม่ต้องมาหงุดหงิดเวลาที่โดยแท็กซี่ปฏิเสธด้วย สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับ ยังไม่มั่นใจในการขับขี่ของตัวเอง แนะนำให้ทำประกันรถยนต์เอาไว้เพื่อความอุ่นใจ จะขับขี่ไปไหนก็ไร้กังวล ทำประกันรถยนต์ผ่าน Rabbit Care ง่ายๆ ได้ที่ www.rabbitcare.com  เลือกกรมธรรม์ที่ใช่ ในสไตล์การขับขี่ที่เป็นคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย

 

 

 

 

 

แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ จะร้องเรียนได้อย่างไร?